Assistansbolaget för Dig som älskar idrott

Tillhör du dem som älskar idrott, som delar glädje och sorg med ditt favoritlag, som vill vara med och tävla oavsett nivå, som vill vara en del av den gemenskap som finns i föreningslivet?

Då skall du bli en del av vårt lag!

Vårt mål är att bygga en gemenskap där vi tillsammans kan förbättra vardagen och ge den absolut bästa omsorgen. Vi vill skapa en arbetsmiljö där ett ömsesidigt samarbete leder till en hållbar assistans. Vi vill att våra assistansberättigade skall ha ett stort inflytande på assistansens utformning och vi skall utföra våra tjänster i samråd och i enlighet med våra assistansberättigades önskemål.

PerformIQ har en nära koppling till idrotten. Det kan vara som utövare av någon sport eller bara som intresserad i allmänhet. Våra assistenter har oftast utövat eller utövar någon sport. Det kan vara på motions eller elitnivå, det viktiga är att de har rätt egenskaper och kvalifikationer för att kunna ge dig som assistansberättigad det bästa stödet i din vardag.

Assistenterna är en viktig del i varje assistansberättigads liv och i de fall det inte är en anhörig eller vän så använder vi oss av PerformIQs noggranna rekryteringsprocess för att försäkra oss om att det blir rätt person på rätt plats.

Vi vill tillsammans med våra assistansberättigade skapa en bättre assistans, inte bara administrera löner och bidrag. Genom drivkraft, engagemang och målinriktning men också med kärlek till idrotten vill vi skapa ett vinnande lag.

Kontakta oss idag om du vill vara en del av vårt lag!